Šī projekta ietvaros mums bija iespēja apceļot Latvijas novadus un iepazīties ar vairākiem seno amatu pratējiem. Satikām kalēju, kokļu meistaru, knipelētāju un citu amatu meistarus. Liels prieks un lepnums par šiem cilvēkiem, kas turpina nodot amatu noslēpumus un tradīcijas no paaudzes paaudzē.