Airfy bezvadu mārketings
Klients : Airfy.com
Airfy ir kompānija, kas piedāvā dažādus bezvadu risinājumus, tai skaitā rūteru sistēmas ar iebūvētu automātiskā mārketinga funkciju. Uzdevums bija radīt īsu skaidrojošu video, kas maksimāli īsā laikā izskaidro galvenās produkta funkcijas. Tika radīti dažādi tēli, lai radītu sajūtu, ka šis produkts ir domāts dažādām sabiedrības grupām. Lai animācija būtu interesantāka un vairāk atšķirtos no konkurentu reklāmklipiem, izlēmām animācijā iekļaut arī ar roku zīmētas animācijas detaļas.

Citi darbi